Usługi Instalacyjno-Sanitarne Mirosław Puczkarski

Dotacje

Informacje na temat otrzymania dotacji na instalacje solarne i kolektory słoneczne.

Od grudnia 2010 mamy możliwość otrzymania dotacji na instalacje solarne lub zakup podzespołów instalacji solarnych. O dotacje mogą się starać osoby prywatne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Można otrzymać dotację nawet w wysokości 45-50% inwestycji.

Dotację obejmuje:

 

  • Montaż, Projekt i wycenę Instalacji Solarnej

 

  • Dotacja na kolektor

 

  • Dotacja na podzespoły instalacji solarnej

 

   • Wymiana zasobnika

 

   • Zakup Ciepłomierza

 

   • Zakup rur i przyłączy

 

   • Zakup automatyki obsługującej instalację

 

  • Zakup pozostałej elektroniki niezbędnej do sprawnego działania instalacji


Dotacje udzielane są w formie bezgotówkowej(kredyt bankowy). Rozliczenie następuje na podstawie przedstawienia faktur wykonanej inwestycjiMontaż inwestycji nie może nastąpić przed otrzymaniem pozytywnej odpowiedzi o przyznaniu dotacji. W przeciwnym wypadku dotacja nie pokryje nam kosztów poniesionych przed terminem otrzymania pozytywnej decyzji.

Aby otrzymać dotację pierwsze co musimy zrobić to odwiedzić stronę NFOŚiGW gdzie znajdziemy listę banków, które pozwalają uzyskać dotacje. Następnie należy wypełnić i złożyć w odpowiednim banku wniosek o dotację. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji możemy rozpocząć budowę i zakup kolektorów lub podzespołów instalacji solarnej. Po wykonaniu instalacji konieczne jest przedstawienie w banku protokołu odbioru w celu wypłacenia dotacji. Jeżeli posiadamy odpowiednie uprawnienia hydrauliczne to i tak przy samodzielnym montażu instalacji musi ocenić ją inspektor nadzoru.